AKTİNİK KERATOZ

Anasayfa - AKTİNİK KERATOZ

Aktinik keratoz yıllarca güneşe maruz kalma neticesinde, özellikle yüz, el ve kolların üst yüzeylerinde görülen üzeri dokunmayla ince kabuk izlenimi verebilen kahverengi 1cm civarı oluşumlardır. Aktinik keratoz tanısını cildiye uzmanı (dermatolog) koyar. Bu oluşumların önemi, nadir de olsa, aktinik keratoz üzerinde yassı hücreli karsinom denen sık görülen bir deri kanseri gelişebilmesidir. Oysa ki aktinik keratozlar kriyoterapi veya elektrokoterizasyon gibi son derece basit ve aşırı maliyetli olmayan tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Bu konuda hem kendimiz bilinçli olmalı hem sevdiklerimizi uyarmalıyız. Cildimizdeki oluşumların cildiye uzmanı (dermatolog) tarafından değerlendirilmesini sağlamalıyız.