Derinin elementer lezyonları

Anasayfa - Tazelenme Üniversitesi - Derinin elementer lezyonları

Derinin elementer lezyonu ne demektir?

 • Dermatolojide tanıya lezyonları okuyarak ulaşılabilir.
 • Lezyonların rengi, yerleşimi, sayısı gibi birçok özellik değerlendirilse de en önemli özellik lezyonun tipidir.
 • Deriden kabarık, deri hizasında veya deriden çökük olma özelliği çok önemlidir.
 • Lezyonun büyüklüğü önemlidir.
 • Lezyonun sert mi, sıvı dolu kabarcık mı olduğu çok önemlidir.
 • Elementer lezyon terimi bu kavramları barındırır; dermatolojinin alfabesidir.

Derinin elementer lezyonları kaç çeşittir?

 • Derinin elementer lezyonları primer ve sekonder olabilir.
 • Primer lezyonlar sorunun doğrudan kendisinden kaynaklanmıştır.
 • Makül, yama, papül, plak, nodül, tümör, ürtika, vezikül, bül ve püstül primer elementer lezyonlardır.
 • Sekonder lezyonlarsa bu sorunun devamında ortaya çıkmıştır.
 • Skuam, erozyon, krut, ülser, fissür, abrazyon, skar sekonder elementer lezyonlardır.

Primer elementer lezyonlar - Makül

 • Etrafındaki deriyle yükseklik farkı bulunmayan, 1 cm’den küçük renk farklılığıdır.

Primer elementer lezyonlar - Yama

 • Etrafındaki deriyle yükseklik farkı bulunmayan, 1 cm’den büyük renk farklılığıdır.
 • Yama makülün büyüğüdür.

Primer elementer lezyonlar - Papül

 • Derideki 1 cm’den küçük, sıvı dolu olmayan kabarıklıktır.

Primer elementer lezyonlar - Plak

 • Derideki papüller birleşip plak oluşturur.
 • Plaklar genelde deriden kabarıktır ama çökük de olabilir.

Primer elementer lezyonlar - Nodül

 • Derideki 1 cm’den büyük, sıvı dolu olmayan kabarıklıktır.
 • Dermis veya ciltaltı yağ dokusundan kaynaklanabilir.

Primer elementer lezyonlar - Tümör

 • Tümör Latince şişlik demektir. Tümör kanser demek değildir.
 • Tümör büyük bir nodüler yapıyı ifade eder.

Primer elementer lezyonlar - Ürtika

 • Kırmızı veya beyaz renkte kabartıdır.
 • Dermisteki damarların genişleyip kanla dolmasını yansıtır.
 • Ürtika saatler içinde kendiliğinden geçer.

Primer elementer lezyonlar - Vezikül

 • 1 cm’den küçük, berrak sıvı dolu kabartıdır.

Primer elementer lezyonlar - Püstül

 • 1 cm’den küçük, pü içeren kabartıdır.

Primer elementer lezyonlar - Bül

 • 1 cm’den büyük, berrak sıvı dolu kabartıdır.
 • Lezyon içine kanama olursa hemorajik bül oluşur.

Sekonder elementer lezyonlar - Skuam

 • Kepek demektir.
 • Stratum korneum’un ayrışmasından ortaya çıkar.

Sekonder elementer lezyonlar - Erozyon

 • Epidermiste vezikül oluşması ve vezikül tavanının açılması sonrası üst kısmı veya tamamı izlenmeyen epidermisi ifade eder.

Sekonder elementer lezyonlar - Krut

 • Vezikülün veya püstülün patlaması sonrası sıvı içeriğin buharlaşmasından kalan maddeler (serum, kan, pü) krutu oluşturur.

Sekonder elementer lezyonlar - Ülser

 • Epidermisin tamamına ilaveten dermisin de en az bir kısmının yokluğudur.

Sekonder elementer lezyonlar - Fissür

 • Çatlak, yarık anlamına gelir.
 • Epidermisteki dar ve uzun erozyonu ifade eder.

Sekonder elementer lezyonlar - Abrazyon

 • Keskin bir obje tarafından epidermisle sınırlı dar zedelenmeyi ifade eder.
 • Ekskoriasyon kişinin kendi yaptığı abrazyondur.

Sekonder elementer lezyonlar - Skar

 • Dermise bir hasar bırakıldıktan sonra kalan izdir.
 • Atrofik skar deri hizasına göre çökük; hipertrofik skar yüksektir.

Teşekkür Ederim.

Uzm. Dr. Ali BACANLI

Son Yazılarım